Suoraan sisältöön

Ulkovalaistuksen valistushanke

Valaistusala valmistautuu murrokseen

EU:n EcoDesign-direktiivi velvoittaa kuntia mittaviin valaistusuudistuksiin lähivuosina. Katu- ja kaupunkivalaistuksessa on valtava säästöpotentiaali, mutta muutokset ovat käynnistyneet Suomen kunnissa hitaasti. Jyväskylässä on viime vuosina ponnisteltu valaistuksen saneeraamisen eteen, minkä ansiosta energiatehokkuusdirektiivin velvoittamat muutokset ovat toteutuneet alle tavoiteajan ja sähköä on säästynyt vuosittain jopa kuusi miljoonaa kilowattituntia.

Jyväskylän opit käyttöön

Jyväskylän tietotaitoa hyödyntäen, hankkeella pyritään tukemaan Suomen kuntia valaistusalan muutoksen haasteissa. Valistustoiminnan keskiössä on Jyväskylän YYUV–hankkeesta saadut opit ja EU-direktiivin tavoitteiden mukainen toimintamalli, jolla tuetaan kestävän kehityksen periaatteita ulkovalaistuspalveluja järjestettäessä. Hankkeella edistetään laadukkaan ja ympäristöystävällisen kaupunkivalaistuksen rakentamista sekä lisätään tietoa ympäristön huomioon ottavasta valaistuksesta.

Seminaarisarja ulkovalaistuksesta

Hanke toteutetaan seminaarisarjana, jonka tavoitteena on tehokkaiden toimintamallien aktiivinen levittäminen ja tiedon soveltaminen kaupunkivalaistuksen alalla. Seminaarisarjaan kuuluu neljä tapahtumaa, jotka toteutetaan Jyväskylän lisäksi Oulussa, Joensuussa ja Vaasassa vuosina 2013–2014. Seminaarisarjan kohderyhmänä ovat erityisesti kuntapäättäjät, kiinteistön omistajat ja valaistusalan ammattilaiset.

Valaistusopas

Hankkeen yhtenä tuotoksena syntyi valaistusopas, joka on tarkoitettu työkaluksi ja apuvälineeksi kaupunkivalaistuksen parissa työskenteleville. Oppaassa tarkastellaan ulkovalaistuksen saneerauksen suunnittelua ja ympäristöystävällisiä valaistusratkaisuita. Julkaisu sisältää tietoa esimerkkitoteutuksista, parhaista käytänteistä ja toimintaehdotuksia. Tutustu oppaaseen tästä.

Hanketta rahoittaa Ely-keskus.

Jyväskylä

Valon kaupunki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 • Sivun alkuun